Søk Joda-fondet

John Dalenes Minnefond deler årlig ut JoDa-stipendet til unge talentfulle sangere eller musikere med tilknytning til Sarpsborg- og Fredrikstad-distriktet. I 2019 deles det ut inntil 8 stipender á kr 15.000,-. Søknadsfrist er 1. april 2019.

Hvordan velges stipendvinnerne?
Stipendvinnerne velges på bakgrunn av søknad og video. 

Hvem kan søke?
Søker må tilhøre en av de tre aldersklassene:

  1. Født i 2005-2006
  2. Født i 2002-2004
  3. Født i 1999-2001

Søker må ha tilknytning til Nedre Glomma-regionen, eksempelvis ved å være oppvokst eller bosatt i Sarpsborg eller Fredrikstad kommuner, student i distriktet, aktivt medlem i kor, korps eller orkester i regionen osv.

En person kan motta hovedstipend fra John Dalenes minnefond én gang.

Hvordan søker man?
Søknad sendes med e-post og vedlegges videopptak eller link til nettsted hvor videoopptak er tilgjengelig. På opptaket skal søkeren fremføre et selvvalgt stykke (utdrag) på ca 3 minutter. Den musikalske sjangeren skal være klassisk, musikal, vise, jazz eller folkemusikk.  

Bruk Dropbox eller www.wetransfer.com for å sende store filer. Bruk vanlige digitale formater!

Søknaden sendes til jodafond@online.no 

Søknadsfrist: 1. april

Dette skal søknaden inneholde:
Navn:
Fødselsdato og år:
Adresse:
Postnummer og sted:
Epostadresse:
Mobiltelefon:
Instrument:
Hva du planlegger å bruke stipendpengene til:
Nåværende lærer og telefonnummer:
Eventuelt tidligere lærere:
Innsendt videoopptak -  komponist og tittel:
Din tilknytning til Nedre Glomma-regionen:
Skriv litt om dine musikalske erfaringer og fremtidsønsker:

Husk videofil eller lenke til video!